โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2563 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

เนื้อหา : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2563 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

วันที่ประกาศ : 6 ตุลาคม 2563

เข้าชม : 53 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด