โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

หัวข้อเรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

เนื้อหา : แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

วันที่ประกาศ : 6 ตุลาคม 2563

เข้าชม : 56 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด