โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เนื้อหา : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

วันที่ประกาศ : 19 พฤษภาคม 2564

เข้าชม : 40 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด