โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เนื้อหา : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

วันที่ประกาศ : 27 พฤษภาคม 2564

เข้าชม : 36 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด