โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เนื้อหา : ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

วันที่ประกาศ : 7 พฤษภาคม 2564

เข้าชม : 1 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด