โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2564 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

เนื้อหา : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2564 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

วันที่ประกาศ : 8 ตุลาคม 2564

เข้าชม : 20 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด