โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) เดือนธันวาคม 2564 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เนื้อหา : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) เดือนธันวาคม 2564 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่ประกาศ : 28 ธันวาคม 2564

เข้าชม : 60 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด