โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เนื้อหา : ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินงบประมาณ ๑,๗๘๙,๐๐๐.๐๐บาท

วันที่ประกาศ : 18 เมษายน 2565

เข้าชม : 48 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด