โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศเผยแพ่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร. 1) เดือนมิถุนายน 2565 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

เนื้อหา : ประกาศเผยแพ่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร. 1) เดือนมิถุนายน 2565 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

วันที่ประกาศ : 30 มิถุนายน 2565

เข้าชม : 67 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด