โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือนธันวาคม 2565 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

เนื้อหา : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือนธันวาคม 2565 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

วันที่ประกาศ : 6 มกราคม 2566

เข้าชม : 39 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด