โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สหกรณ์ร้านค้า)

เนื้อหา : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สหกรณ์ร้านค้า)

วันที่ประกาศ : 7 พฤษภาคม 2566

เข้าชม : 81 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด