โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือน เมษายน 2566 (กลุ่มงานการพยาบาล)

เนื้อหา : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือน เมษายน 2566 (กลุ่มงานการพยาบาล)

วันที่ประกาศ : 1 พฤษภาคม 2566

เข้าชม : 16 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด