โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อเรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน


เนื้อหา : คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขั้นตอนการทำงาน และแบบฟอร์ม


วันที่ประกาศ : 9 มีนาคม 2561


เอกสารแนบ : ดาวโหลด