โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อเรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

เนื้อหา : คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขั้นตอนการทำงาน และแบบฟอร์ม

วันที่ประกาศ : 9 มีนาคม 2561

เข้าชม : 1011 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด