โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

พัฒนาคุณภาพ

หัวข้อเรื่อง : มาตราฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4

เนื้อหา : มาตราฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 เริ่มใช้เพื่อรองรับ HA ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2561

วันที่ประกาศ : 12 มกราคม 2561

เข้าชม : 448 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด