โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อเรื่อง : รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม 1 อัตรา


เนื้อหา : รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม 1 อัตรา ปฏิบัติงาน รพ.สต. กลุ่มงานทันตกรรม


วันที่ประกาศ : 18 ธันวาคม 2561


เอกสารแนบ : ดาวโหลด