โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2561

เนื้อหา : แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงินงบประมาณ 1,972,775.44 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันที่ประกาศ : 15 กันยายน 2560

เข้าชม : 289 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด