โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ 2561

เนื้อหา : แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงินงบประมาณ 409,200.00 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันที่ประกาศ : 15 กันยายน 2560

เข้าชม : 273 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด