โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน) ปีงบประมาณ 2561


เนื้อหา : แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน) ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงินงบประมาณ 775,400.00 บาท


วันที่ประกาศ : 15 กันยายน 2560


เอกสารแนบ : ดาวโหลด