โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน) ปีงบประมาณ 2561

เนื้อหา : แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน) ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงินงบประมาณ 775,400.00 บาท

วันที่ประกาศ : 15 กันยายน 2560

เข้าชม : 271 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด