โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เนื้อหา : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 รายการ


วันที่ประกาศ : 18 มกราคม 2562


เอกสารแนบ : ดาวโหลด