โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เนื้อหา : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ


วันที่ประกาศ : 21 มกราคม 2562


เอกสารแนบ : ดาวโหลด