โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานห้องพักพยาบาลตึกผู้ป่วยใน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เนื้อหา : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานห้องพักพยาบาลตึกผู้ป่วยใน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่ประกาศ : 7 กุมภาพันธ์ 2562


เอกสารแนบ : ดาวโหลด