โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561


เนื้อหา : แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงินงบประมาณ 379,934.00 บาท


วันที่ประกาศ : 15 กันยายน 2560


เอกสารแนบ : ดาวโหลด