โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : แผนการจัดซื้อวัสดุแผนจัดงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561

เนื้อหา : แผนการจัดซื้อวัสดุแผนจัดงานโครงการ (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงินงบประมาณ 19,320.00 บาท และ แผนการจัดซื้อวัสดุแผนจัดงานโครงการ (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงินงบประมาณ 716,174.30 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันที่ประกาศ : 15 กันยายน 2560

เข้าชม : 288 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด