ปฏิทินการจองห้องประชุม

พฤษภาคม 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
10
11
 
12
 
13
14
15
16
17
 
18
19
20
 
21
22
23
 
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
รายการจองห้องปัจจุบัน
วันที่จอง
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ห้องประชุม
หน่วยงาน
สถานะ
 17 พฤษภาคม 2565
วันนี้
08:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุมจัดทำเอกสาร HA
(ผู้เข้าร่วม 30)
ห้องประชุมพีระ ทีมนำ / ทีมพัมนาคุณภาพ รพ.ร่อนพิบูลย์ อนุมัติแล้ว
 17 พฤษภาคม 2565
วันนี้
13:00 น.
-
16:00 น.
 การใช้โปรแกรม PRM ทีม IMC
(ผู้เข้าร่วม 15)
ห้องประชุม HA ทีม IMC รออนุมัติ
 20 พฤษภาคม 2565 11:30 น.
-
13:30 น.
 ประชุมวางแผนภาษีแพทย์
(ผู้เข้าร่วม 30)
ห้องประชุมพีระ บริหารงานทั่วไป รออนุมัติ
 23 พฤษภาคม 2565 13:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุมทีม TB ร่อนพิบูลย์
(ผู้เข้าร่วม 25)
ห้องประชุมพีระ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รออนุมัติ
 24 พฤษภาคม 2565 08:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุมจัดทำเอกสาร HA
(ผู้เข้าร่วม 30)
ห้องประชุมพีระ ทีมนำ / ทีมพัมนาคุณภาพ รพ.ร่อนพิบูลย์ อนุมัติแล้ว
 31 พฤษภาคม 2565 08:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุมจัดทำเอกสาร HA
(ผู้เข้าร่วม 30)
ห้องประชุมพีระ ทีมนำ / ทีมพัมนาคุณภาพ รพ.ร่อนพิบูลย์ อนุมัติแล้ว