ปฏิทินการจองห้องประชุม

พฤศจิกายน 2564
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
30
-
-
-
-
รายการจองห้องปัจจุบัน
วันที่จอง
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ห้องประชุม
หน่วยงาน
สถานะ
 29 พฤศจิกายน 2564 08:00 น.
-
09:00 น.
 ขยะติดเชื้อ
(ผู้เข้าร่วม 25)
ห้องประชุมพีระ ปฐมภูมิ รออนุมัติ