ปฏิทินการจองห้องประชุม

ธันวาคม 2566
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
รายการจองห้องปัจจุบัน
วันที่จอง
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ห้องประชุม
หน่วยงาน
สถานะ
 5 ธันวาคม 2566 08:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุม HA
(ผู้เข้าร่วม 40)
ห้องประชุมพีระ ศูนย์คุณภาพ อนุมัติแล้ว
 6 ธันวาคม 2566 13:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุมทีมลูกค้าสัมพันธ์
(ผู้เข้าร่วม 10)
ห้องประชุม HA ศูนย์คุณภาพ อนุมัติแล้ว
 7 ธันวาคม 2566 13:30 น.
-
16:30 น.
 ประชุมวิชาการ และประชุมทีม ระบบยา
(ผู้เข้าร่วม 25)
ห้องประชุมพีระ แพทย์และเภสัชกร รออนุมัติ
 12 ธันวาคม 2566 08:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุม HA
(ผู้เข้าร่วม 40)
ห้องประชุมพีระ ศูนย์คุณภาพ อนุมัติแล้ว
 14 ธันวาคม 2566 13:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุมกรรมการ HRD
(ผู้เข้าร่วม 20)
ห้องประชุม HA กรรมการ HRD อนุมัติแล้ว
 15 ธันวาคม 2566 13:00 น.
-
16:30 น.
 ประชุม PALS
(ผู้เข้าร่วม 30)
ห้องประชุมพีระ ห้องคลอด อนุมัติแล้ว
 18 ธันวาคม 2566 13:00 น.
-
16:30 น.
 ประชุมทีม PCT
(ผู้เข้าร่วม 20)
ห้องประชุม HA ทีม PCT อนุมัติแล้ว
 19 ธันวาคม 2566 08:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุม HA
(ผู้เข้าร่วม 40)
ห้องประชุมพีระ ศูนย์คุณภาพ อนุมัติแล้ว
 19 ธันวาคม 2566 13:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุม Sepsis
(ผู้เข้าร่วม 10)
ห้องประชุมตึกพิเศษ ชั้น2 er รออนุมัติ
 22 ธันวาคม 2566 13:00 น.
-
16:30 น.
 ประชุม PALS
(ผู้เข้าร่วม 30)
ห้องประชุมพีระ ห้องคลอด อนุมัติแล้ว
 26 ธันวาคม 2566 08:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุม HA
(ผู้เข้าร่วม 40)
ห้องประชุมพีระ ศูนย์คุณภาพ อนุมัติแล้ว
 28 ธันวาคม 2566 08:00 น.
-
09:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการทีม IM
(ผู้เข้าร่วม 20)
ห้องประชุม HA ทีม IM อนุมัติแล้ว