ปฏิทินการจองห้องประชุม

กันยายน 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
รายการจองห้องปัจจุบัน
วันที่จอง
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ห้องประชุม
หน่วยงาน
สถานะ
 4 ตุลาคม 2565 14:30 น.
-
16:00 น.
 อบรม เจ้าหน้าที่มูลนิธิ เกี่ยวกับอุบัติเหตุหมู่
(ผู้เข้าร่วม 25)
ห้องประชุมพีระ กลุ่มการพยาบาล อนุมัติแล้ว
 6 ตุลาคม 2565 13:30 น.
-
16:30 น.
 การคัดแยกผู้บาดเจ็บ อุบัติเหตุอุบัติภัยหมู่
(ผู้เข้าร่วม 25)
ห้องประชุมพีระ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติแล้ว
 7 ตุลาคม 2565 13:30 น.
-
16:30 น.
 การคัดแยกผู้บาดเจ็บ อุบัติเหตุอุบัติภัยหมู่
(ผู้เข้าร่วม 25)
ห้องประชุมพีระ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติแล้ว
 20 ตุลาคม 2565 08:00 น.
-
09:00 น.
 ประชุมซ้อมแผนอุบัติเหตุอุบัติภัยหมู่
(ผู้เข้าร่วม 40)
ห้องประชุมพีระ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุมัติแล้ว
 20 ตุลาคม 2565 13:30 น.
-
16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการทีม IM
(ผู้เข้าร่วม 15)
ห้องประชุม HA ทีม IM รออนุมัติ