ปฏิทินการจองห้องประชุม

ตุลาคม 2563
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
31
รายการจองห้องปัจจุบัน
วันที่จอง
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ห้องประชุม
หน่วยงาน
สถานะ
 26 ตุลาคม 2563
วันนี้
13:00 น.
-
16:00 น.
 stroke
(ผู้เข้าร่วม 50)
ห้องประชุมพีระ stroke Team อนุมัติแล้ว
 27 ตุลาคม 2563
วันพรุ่งนี้
08:00 น.
-
16:00 น.
 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
(ผู้เข้าร่วม 24)
ห้องประชุมพีระ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อนุมัติแล้ว
 30 ตุลาคม 2563 13:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการ ENV
(ผู้เข้าร่วม 15)
ห้องประชุม HA ทีม ENV รออนุมัติ
 4 พฤศจิกายน 2563 13:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุม case conference นักศึกษาพยาบาล วพบ.นครศรีฯ
(ผู้เข้าร่วม 12)
ห้องประชุม HA กลุ่มการพยาบาล รออนุมัติ
 13 พฤศจิกายน 2563 08:30 น.
-
16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
(ผู้เข้าร่วม 25)
ห้องประชุมพีระ คณะกรรมการบริการ อนุมัติแล้ว