ปฏิทินการจองห้องประชุม

เมษายน 2562
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
รายการจองห้องวันนี้ (18 เมษายน 2562)
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ห้องประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
08:00 น. - 09:00 น. ประชุม ห้องประชุมใหญ่ กลุ่มงานการจัดการ 20 คน