ปฏิทินการจองห้องประชุม

มกราคม 2566
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
รายการจองห้องปัจจุบัน
วันที่จอง
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ห้องประชุม
หน่วยงาน
สถานะ
 30 มีนาคม 2566
วันนี้
08:00 น.
-
16:30 น.
 การปประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการ เรื่องการป้องปันและควบคุมการติดเชื้อ
(ผู้เข้าร่วม 130)
ห้องประชุมพีระ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ อนุมัติแล้ว
 30 มีนาคม 2566
วันนี้
13:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุม Zoom Meetings เรื่องความก้าวหน้าของพยาบาลเพื่อความยั่งยืนของการดูแลแบบประคับประคองฯ
(ผู้เข้าร่วม 5)
ห้องประชุม HA กลุ่มงานการพยาบาล อนุมัติแล้ว
 31 มีนาคม 2566
วันพรุ่งนี้
08:00 น.
-
09:00 น.
 การปประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการ เรื่องการป้องปันและควบคุมการติดเชื้อ
(ผู้เข้าร่วม 130)
ห้องประชุมพีระ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ อนุมัติแล้ว
 31 มีนาคม 2566
วันพรุ่งนี้
14:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการร่างยอบเขต
(ผู้เข้าร่วม 10)
ห้องประชุม HA บริหารงานทั่วไป รออนุมัติ
 3 เมษายน 2566 13:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุม MCHbord เครือข่ายแม่และเด็ก อ ร่อนพิบูลย์
(ผู้เข้าร่วม 30)
ห้องประชุมพีระ แผนกฝากครรภ์และห้องคลอด อนุมัติแล้ว
 4 เมษายน 2566 13:30 น.
-
16:00 น.
 ประชุมทีม Stroke
(ผู้เข้าร่วม 10)
ห้องประชุม HA ทีม Stroke อนุมัติแล้ว
 7 เมษายน 2566 13:30 น.
-
16:30 น.
 การเก็บตัวชี้วัดและการเปิด Asthma Clinic
(ผู้เข้าร่วม 10)
ห้องประชุม HA PCT เด็กและทารกแรกเกิด อนุมัติแล้ว
 27 เมษายน 2566 13:00 น.
-
16:00 น.
 ทีม IM
(ผู้เข้าร่วม 12)
ห้องประชุม HA คณะกรรมการทีม IM อนุมัติแล้ว