หน้าแรก


รายการเจ้าหนี้
หมายเลขเช็ค จำนวนเงิน ภาษี บริษัท เลขที่ใบส่งของ วันที่ลงรับ วันที่จ่าย สถานะ
ไม่มีข้อมูล

หมายถึง จ่ายแล้ว         หมายถึง รอจ่าย