โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

หัวข้อเรื่อง : คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รองผู้อำนวยการ)

เนื้อหา : คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รองผู้อำนวยการ)

วันที่ประกาศ : 9 มีนาคม 2564

เข้าชม : 665 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด