หน้าแรก

ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ

ธันวาคม 2563
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
รายการจองยานพาหนะ ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 2563
เลขงาน วันเวลาที่ไป สถานที่ไป วันเวลาที่กลับ สถานะ
2136 1 ธ.ค. 2563
09:30 น.
เยี่่ยมบ้านผูป่วย พร้อมนักศึกษาแพทย์ 4 คน ผู้ข้อใช้ ทัศนีย์ เวทยาวงศ์กุล เมื่อ 30 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 2563 12:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. ชัยชาญ มากแก้ว
โดย รถตู้ [40-0510]
2116 1 ธ.ค. 2563
13:00 น.
รร มัธยมวีรศิลปิน ผู้ข้อใช้ วิไลวรรณ ศิริญาติ เมื่อ 26 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 2563 16:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. อณิทานต์ ศรทอง
โดย รถกระบะ [นข-1568]
2068 19 ธ.ค. 2563
04:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 19 พ.ย. 2563 19 พ.ย. 2563 05:30 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
2066 19 ม.ค. 2564
10:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 19 พ.ย. 2563 19 พ.ย. 2563 11:30 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
2064 1 ธ.ค. 2563
13:00 น.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับนักศึกษาแพทย์ 4 ท่าน มาฝึกงานที่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ผู้ข้อใช้ รัตนภรณ์ ทองทิพย์ เมื่อ 18 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 2563 16:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. ชัยชาญ มากแก้ว
โดย รถตู้ [40-0510]
2026 12 ธ.ค. 2563
20:50 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 12 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2563 22:30 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
1956 6 ธ.ค. 2563
02:10 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 6 พ.ย. 2563 6 พ.ย. 2563 03:30 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
1954 5 ม.ค. 2564
20:30 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 6 พ.ย. 2563 5 พ.ย. 2563 22:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
1937 3 ธ.ค. 2563
16:50 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 4 พ.ย. 2563 3 พ.ย. 2563 17:50 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
1929 3 ธ.ค. 2563
12:10 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 3 พ.ย. 2563 3 พ.ย. 2563 13:20 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
1901 1 ม.ค. 2564
17:10 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 1 พ.ย. 2563 1 พ.ย. 2563 18:30 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
1863 28 ม.ค. 2564
13:00 น.
อบต ควนชุม ผู้ข้อใช้ อุมาภรณ์ ไทรสุวรรณ เมื่อ 28 ต.ค. 2563 28 ต.ค. 2563 16:00 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
1790 16 ธ.ค. 2563
16:30 น.
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 17 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563 17:15 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
1472 12 ม.ค. 2564
15:30 น.
โรงพยาบาลมหาราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 12 ก.ย. 2563 12 ก.ย. 2563 04:30 น. อนุมัติแล้ว พขร. สุธา สุขเรือง
โดย รถพยาบาล [กร-3537]
1430 6 ก.ย. 2564
17:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 6 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563 19:30 น. อนุมัติแล้ว พขร. วุฒิชัย สินศักศรี
โดย รถพยาบาล [กน-1395]
1323 22 ธ.ค. 2563
08:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 23 ส.ค. 2563 22 ส.ค. 2563 09:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. สุธา สุขเรือง
โดย รถพยาบาล [กย-7679]
1297 19 มี.ค 2564
12:30 น.
รพ สต ทำเนียบ ผู้ข้อใช้ ชัยชาญ มากแก้ว เมื่อ 20 ส.ค. 2563 19 ส.ค. 2563 15:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. ชัยชาญ มากแก้ว
โดย รถตู้ [40-0510]
890 4 ก.พ. 2564
09:00 น.
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหมู่้บ้าน เทศบาลชุมชนตลาดใหม่ , เขาน้อย ผู้ข้อใช้ ปรีดา ชินประพันธ์ เมื่อ 29 มิ.ย. 2563 4 ก.ย. 2563 12:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. อณิทานต์ ศรทอง
โดย รถพยาบาล [40-0365]
791 17 ม.ค. 2564
13:30 น.
ตรวจโรงน้ำในเขต ผู้ข้อใช้ ชัยชาญ มากแก้ว เมื่อ 18 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 16:00 น. อนุมัติแล้ว พขร. ชัยชาญ มากแก้ว
โดย รถตู้ [40-0510]

ระบบจองยานพาหนะ © โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์