ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ(เดือนมิถุนายน2563) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 4 มิถุนายน 3103
1714 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 4 สิงหาคม 2563
1703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 29 กรกฎาคม 2563
1720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารคลังเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 24 กรกฎาคม 2563
1719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจครรภ์ รพ.สต.บ้านขุนพัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 24 กรกฎาคม 2563
1718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก (ส่งเสริมสุขภาพฝากครรภ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 24 กรกฎาคม 2563
1717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รพ.สต.บ้านไม้หลา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 24 กรกฎาคม 2563
1716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา รพ.สต.บ้านไม้หลา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 24 กรกฎาคม 2563
1721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 0 13 กรกฎาคม 2563
1693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 10 กรกฎาคม 2563
1715 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (กลุ่มงานเภสัชกรรม) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 8 กรกฎาคม 2563
1692 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 49 8 กรกฎาคม 2563
1723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อรางน้ำเก่าพร้อมติดตั้งรางน้ำใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 0 2 กรกฎาคม 2563
1722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายพร้อมติดตั้งปั๊มลมและมอเตอร์ดูดน้ำลายสำหรับยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 0 2 กรกฎาคม 2563
1728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 0 1 กรกฎาคม 2563