ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ ตามโครงการเพิ่มทักษะการบริการการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและหัวหน้างาน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 19 พฤษภาคม 2566
3390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 12 พฤษภาคม 2566
3364 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ ข่าวรับสมัครงาน 380 12 พฤษภาคม 2566
3391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 11 พฤษภาคม 2566
3370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 8 พฤษภาคม 2566
3361 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สหกรณ์ร้านค้า) ข่าวรับสมัครงาน 96 8 พฤษภาคม 2566
3360 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สหกรณ์ร้านค้า) ข่าวรับสมัครงาน 81 7 พฤษภาคม 2566
3379 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566 (ห้องยา) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 9 1 พฤษภาคม 2566
3368 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือน เมษายน 2566 (กลุ่มงานการพยาบาล) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 16 1 พฤษภาคม 2566
3365 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร. 1) ประจำเดือนเมษายน 2566 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 1 พฤษภาคม 2566
3380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 28 เมษายน 2566
3343 รับสมัครงานพนักงานร้านสวัสดิการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 147 28 เมษายน 2566
3377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 26 เมษายน 2566
3374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 11 26 เมษายน 2566
3373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 10 26 เมษายน 2566