โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ITA

หัวข้อเรื่อง : มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เนื้อหา :

วันที่ประกาศ : 15 กันยายน 2565

เข้าชม : 61 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด