ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3107 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวประชาสัมพันธ์ 184 27 มกราคม 2566
3090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 82 20 มกราคม 2566
3233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Ref. 66027284447) ข่าวประชาสัมพันธ์ 29 13 มกราคม 2566
3232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแล็บ (Lab) ฟันปลอมจำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 25 13 มกราคม 2566
3231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Ref. 66027312687) ข่าวประชาสัมพันธ์ 35 13 มกราคม 2566
3149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 54 3 มกราคม 2566
3095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (UPS) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 75 22 ธันวาคม 2565
3152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 54 19 ธันวาคม 2565
3230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 15 พฤศจิกายน 2565
2803 การเก็บบริการตรวจร่างกายเพื่อขอใบรับรองแพทย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 276 23 สิงหาคม 2565
2765 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ข่าวประชาสัมพันธ์ 403 11 สิงหาคม 2565
2759 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 363 1 สิงหาคม 2565
2711 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 310 30 มิถุนายน 2565
2651 แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรป่วยโควิด-19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 381 17 พฤษภาคม 2565
2595 ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 425 31 มีนาคม 2565