ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3735 ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ข่าวประชาสัมพันธ์ 135 29 กันยายน 2566
3736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งงระบบทีวี โปรเจคเตอร์และจอภาพ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 93 12 กันยายน 2566
3979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 24 16 สิงหาคม 2566
3733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 96 16 สิงหาคม 2566
3725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 112 3 สิงหาคม 2566
3549 นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 182 25 กรกฎาคม 2566
3538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 116 16 มิถุนายน 2566
3343 รับสมัครงานพนักงานร้านสวัสดิการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 358 28 เมษายน 2566
3357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 173 3 เมษายน 2566
3306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 165 27 มีนาคม 2566
3324 ปร่ะกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ห้องยา เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 149 1 มีนาคม 2566
3297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแล็บ (Lab) ฟันปลอม จำนวน ๔๔ รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 127 7 กุมภาพันธ์ 2566
3296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม จำนวน ๑๑ รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 124 7 กุมภาพันธ์ 2566
3295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 125 7 กุมภาพันธ์ 2566
3294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม จำนวน ๘ รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 150 7 กุมภาพันธ์ 2566