ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
2803 การเก็บบริการตรวจร่างกายเพื่อขอใบรับรองแพทย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 145 23 สิงหาคม 2565
2765 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ข่าวประชาสัมพันธ์ 240 11 สิงหาคม 2565
2759 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 234 1 สิงหาคม 2565
2711 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 188 30 มิถุนายน 2565
2651 แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรป่วยโควิด-19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 272 17 พฤษภาคม 2565
2595 ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 338 31 มีนาคม 2565
2468 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ข่าวประชาสัมพันธ์ 568 4 มกราคม 2565
2267 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 647 31 สิงหาคม 2564
2082 คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 993 19 มีนาคม 2564
2081 คณะกรรมการบ้านพักโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1141 19 มีนาคม 2564
1969 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลและ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ 986 28 ธันวาคม 2563
1968 ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1010 28 ธันวาคม 2563
1939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 633 13 พฤศจิกายน 2563
1773 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 695 8 กันยายน 2563
1738 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 874 19 สิงหาคม 2563