ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
2495 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ห้องยา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 4 มกราคม 2565
2488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Ref. 64127404361) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 44 30 ธันวาคม 2564
2489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 44 28 ธันวาคม 2564
2487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน (เครื่องมือกายภาพบำบัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 49 28 ธันวาคม 2564
2465 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) เดือนธันวาคม 2564 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 61 28 ธันวาคม 2564
2493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 21 ธันวาคม 2564
2491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 42 21 ธันวาคม 2564
2490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 20 ธันวาคม 2564
2485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 40 17 ธันวาคม 2564
2492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 16 ธันวาคม 2564
2464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 38 16 ธันวาคม 2564
2463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 42 16 ธันวาคม 2564
2467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 50 9 ธันวาคม 2564
2462 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 66 9 ธันวาคม 2564
2436 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 94 1 ธันวาคม 2564