ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1623 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 29 พฤษภาคม 2563
1622 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 29 พฤษภาคม 2563
1621 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 (กลุ่มงานการพยาบาล) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 15 พฤษภาคม 2563
1606 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๗๒๑ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 53 13 พฤษภาคม 2563
1599 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2563(กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 44 7 พฤษภาคม 2563
1605 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2563 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 39 5 พฤษภาคม 2563
1604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 37 5 พฤษภาคม 2563
1603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงบรรจุศพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 34 1 พฤษภาคม 2563
1614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน นข-1568 นศ. จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 30 เมษายน 2563
1613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 30 เมษายน 2563
1602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 33 30 เมษายน 2563
1612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 24 เมษายน 2563
1601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 23 เมษายน 2563
1596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 23 เมษายน 2563
1611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 16 22 เมษายน 2563