ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโช๊ะประตูบานสวิงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 20 มีนาคม 2566
3253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน กย-7679 นศ. จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 13 มีนาคม 2566
3252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน 40-0510 นศ. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 13 มีนาคม 2566
3251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโช๊ะประตูบานเลื่อนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 13 มีนาคม 2566
3241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 7 มีนาคม 2566
3240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกรองอากาศห้องทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 7 มีนาคม 2566
3239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 16 7 มีนาคม 2566
3238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 7 มีนาคม 2566
3236 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 27 7 มีนาคม 2566
3229 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (กลุ่มงานการพยาบาล) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 33 3 มีนาคม 2566
3237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการทะเบียน กย-7679 นศ.จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 13 2 มีนาคม 2566
3245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 1 มีนาคม 2566
3243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 11 24 กุมภาพันธ์ 2566
3244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทร์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ(เครื่องที่1) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 23 กุมภาพันธ์ 2566
3227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทร์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ (เครื่องที่3) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 31 23 กุมภาพันธ์ 2566