ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1420 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 10 16 มกราคม 2563
1419 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,721 ตารางเมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 9 16 มกราคม 2563
1421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 11 14 มกราคม 2563
1422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 3 มกราคม 2563
1415 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2562 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 3 มกราคม 2563
1401 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2562 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 20 3 มกราคม 2563
1424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษายูนิตทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 0 2 มกราคม 2563
1423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษายูนิตทันตกรรม(ยูนิต1) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 2 มกราคม 2563
1411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 27 ธันวาคม 2562
1417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 26 ธันวาคม 2562
1410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 26 ธันวาคม 2562
1408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน 40-0365 นศ. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 16 26 ธันวาคม 2562
1406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 26 ธันวาคม 2562
1418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมล้างทำความสะอาดและเดินท่อน้ำยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 9 25 ธันวาคม 2562
1414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกันฝน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 25 ธันวาคม 2562