ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1846 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2563 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 6 ตุลาคม 2563
1852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 30 กันยายน 2563
1844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน กน-1395 นศ. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 30 กันยายน 2563
1884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 29 กันยายน 2563
1883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 29 กันยายน 2563
1882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 9 29 กันยายน 2563
1881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 29 กันยายน 2563
1880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 29 กันยายน 2563
1879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 29 กันยายน 2563
1878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 29 กันยายน 2563
1877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 29 กันยายน 2563
1876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 29 กันยายน 2563
1875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 29 กันยายน 2563
1874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 29 กันยายน 2563
1853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 10 29 กันยายน 2563