ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1525 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2563 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 1 เมษายน 2563
1499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทาสี ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 26 มีนาคม 2563
1536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5 20 มีนาคม 2563
1535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5 20 มีนาคม 2563
1523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 20 มีนาคม 2563
1538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 0 17 มีนาคม 2563
1524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 17 มีนาคม 2563
1503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 17 มีนาคม 2563
1530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 16 มีนาคม 2563
1521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 16 มีนาคม 2563
1533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 13 มีนาคม 2563
1522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตักหินคลุก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 11 13 มีนาคม 2563
1531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 12 มีนาคม 2563
1498 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มงานการพยาบาล) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 11 มีนาคม 2563
1534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 9 มีนาคม 2563