ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 13 มกราคม 3106
1460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ (ม.ค.63) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 27 ธันวาคม 3105
1473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 0 17 กุมภาพันธ์ 2563
1458 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2563 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 7 กุมภาพันธ์ 2563
1457 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2563 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 7 กุมภาพันธ์ 2563
1449 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2563 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 7 กุมภาพันธ์ 2563
1467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายแผงกั้นห้องและเจาะช่องประตูห้องประกันสุขภาพและจัดเก็บรายได้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 5 กุมภาพันธ์ 2563
1448 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2563 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 27 5 กุมภาพันธ์ 2563
1464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 3 กุมภาพันธ์ 2563
1463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรางม่านโค้งห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและติดสติ๊กเกอร์ฝ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 3 กุมภาพันธ์ 2563
1462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 16 30 มกราคม 2563
1452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 29 มกราคม 2563
1468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ศสม.) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 22 มกราคม 2563
1465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 22 มกราคม 2563
1455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งประตู จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 22 มกราคม 2563