ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ลงข่าว
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 11 กุมภาพันธ์ 3105
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับรถยนต์ราชการทะเบียน กย-7679 นศ.จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2562
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยนอก ชาย-หญิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2562
963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บเวชภัณฑ์ รพ.สต.บ้านทุ่งหล่อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2562
962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบบ่อบำบัดนำ้เสีย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2562
961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค อาคารโรงครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2562
960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานห้องพักพยาบาลตึกผู้ป่วยใน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2562
981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 กุมภาพันธ์ 2562
980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 กุมภาพันธ์ 2562
978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน กน-1395 นศ. จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5 กุมภาพันธ์ 2562
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5 กุมภาพันธ์ 2562
959 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2562 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5 กุมภาพันธ์ 2562
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน นข-775 นศ. จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2562
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสถานีออกซิเจนระบบท่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 มกราคม 2562
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 มกราคม 2562