ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
2915 ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 91 28 ตุลาคม 2565
2914 ประกาศผลสอบลูกจ้างรายวัน ข่าวรับสมัครงาน 102 28 ตุลาคม 2565
2910 ประกาศรายชื่อสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 120 21 กันยายน 2565
2909 ประกาศรายชื่อสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ข่าวรับสมัครงาน 137 21 กันยายน 2565
2901 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 134 11 กันยายน 2565
2900 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ข่าวรับสมัครงาน 289 11 กันยายน 2565
2766 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 256 15 สิงหาคม 2565
2764 ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 218 8 สิงหาคม 2565
2758 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ข่าวรับสมัครงาน 313 1 สิงหาคม 2565
2755 ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 256 19 กรกฎาคม 2565
2594 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 444 29 มีนาคม 2565
2527 ประผลสอบพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ข่าวรับสมัครงาน 493 25 มกราคม 2565
2494 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานการเงินและบัญชี ข่าวรับสมัครงาน 481 13 มกราคม 2565
2289 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ข่าวรับสมัครงาน 840 7 กันยายน 2564
2258 ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 939 23 สิงหาคม 2564