ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3275 ประกาศลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ข่าวรับสมัครงาน 26 30 มีนาคม 2566
3274 ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 15 30 มีนาคม 2566
3247 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 94 22 มีนาคม 2566
3246 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ข่าวรับสมัครงาน 117 22 มีนาคม 2566
3235 รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ข่าวรับสมัครงาน 106 14 มีนาคม 2566
3234 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ข่าวรับสมัครงาน 239 14 มีนาคม 2566
3089 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ข่าวรับสมัครงาน 177 20 มกราคม 2566
3020 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ข่าวรับสมัครงาน 246 11 มกราคม 2566
2915 ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 241 28 ตุลาคม 2565
2914 ประกาศผลสอบลูกจ้างรายวัน ข่าวรับสมัครงาน 265 28 ตุลาคม 2565
2910 ประกาศรายชื่อสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 225 21 กันยายน 2565
2909 ประกาศรายชื่อสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ข่าวรับสมัครงาน 274 21 กันยายน 2565
2901 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 212 11 กันยายน 2565
2900 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ข่าวรับสมัครงาน 430 11 กันยายน 2565
2766 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 323 15 สิงหาคม 2565