นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำจำนวน
6 มิ.ย. 256366
เดือน มิ.ย.929
ปี 256327,701
ดูสถิติย้อนหลัง
สถานะการณ์ COVID-19

สถานการณ์ในประเทศไทย
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 11:34 น.


ผู้ป่วยสะสม
3084
[ เพิ่มขึ้น 1 ]


หายแล้ว
2968


เสียชีวิต
58

ประมวลภาพกิจกรรม

25 พ.ค. 2563 1 รูป

22 พ.ค. 2563 1 รูป

18 พ.ค. 2563 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

18 พ.ค. 2563 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

18 พ.ค. 2563 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

18 พ.ค. 2563 1 รูป

กิจกรรมที่ผ่านมา

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด