ข่าวสำหรับประชาชน
ประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ปิดทำการคลินิกนอกเวลาราชการแผนกผู้ป่วยนอก  วันที่ 13 - 14 เมษายน 2566

21 มี.ค 2566 1 รูป

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนด้วยกิจกรรม DOTจิตเวช

8 มี.ค 2566 1 รูป

จัดมหกรรมวิชาการ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิชาการสำหรับบุคลากร

1 มี.ค 2566 1 รูป


ประมวลภาพกิจกรรม
คุณอภิชาติ ดุกทอง บริจาคเตียงผู้ป่วยจำนวน 1 เตียง

28 มี.ค 2566 1 รูป

ดร.บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช , คุณณัฐกานต์ วราวงศ์ , คุณวีระวัฒน์ วงศ์สุบิน , คุณจารุวัฒน์ วัฒนสมัย , คุณวิษณุ พุทธรักษามณี , คุณอัคคกิตติ์ สมทอง , คุณชาญวิทย์ ณ ระนอง และคุณนิตยา ศรีจันทร์ ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 230,000 บาท

27 มี.ค 2566 1 รูป

คุณสนิท นิติประพันธ์ บริจาคน้ำดื่มชนิดแก้วจำนวน 10 แพ็ค

11 มี.ค 2566 1 รูป

กิจกรรมที่ผ่านมา

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด