นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำจำนวน
21 ม.ค. 2564160
เดือน ม.ค.4,492
ปี 25644,492
ดูสถิติย้อนหลัง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


องค์กรนำด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อคนร่อนพิบูลย์พันธกิจ


ทศวรรษแห่งการยกระดับศักยภาพ ระบบบริการสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์