นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำจำนวน
26 ต.ค. 2563172
เดือน ต.ค.5,026
ปี 256352,985
ดูสถิติย้อนหลัง