นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำจำนวน
17 ม.ค. 2564109
เดือน ม.ค.3,445
ปี 25643,445
ดูสถิติย้อนหลัง