นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำจำนวน
4 เม.ย. 2563129
เดือน เม.ย.729
ปี 256316,412
ดูสถิติย้อนหลัง