คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ประกาศเมื่อ 13 ก.ค. 2564


แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง

ประกาศเมื่อ 18 มิ.ย. 2564


คำสั่ง คปสอ. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ รพ.สต

คำสั่ง คปสอ. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ รพ.สต

ประกาศเมื่อ 23 มี.ค 2564


คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รองผู้อำนวยการ)

คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รองผู้อำนวยการ)

ประกาศเมื่อ 9 มี.ค 2564


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 2564

ประกาศเมื่อ 19 ก.พ. 2564


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO(1)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO(1)

ประกาศเมื่อ 19 ม.ค. 2564


กรรมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ฯ

กรรมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ฯ

ประกาศเมื่อ 25 ธ.ค. 2563


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนางานสาธารณสุข

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนางานสาธารณสุข สล็อตออนไลน์ฟรีเครด

ประกาศเมื่อ 30 พ.ย. 2563


คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตืหน้าที่รองผู้อำนวยการ

คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตืหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ประกาศเมื่อ 16 ต.ค. 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก

แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2563