นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำจำนวน
27 ม.ค. 2564190
เดือน ม.ค.5,779
ปี 25645,779
ดูสถิติย้อนหลัง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO(1)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO(1)

ประกาศเมื่อ 19 ม.ค. 2564


กรรมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ฯ

กรรมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ฯ

ประกาศเมื่อ 25 ธ.ค. 2563


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนางานสาธารณสุข

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนางานสาธารณสุข สล็อตออนไลน์ฟรีเครด

ประกาศเมื่อ 30 พ.ย. 2563


คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตืหน้าที่รองผู้อำนวยการ

คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตืหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ประกาศเมื่อ 16 ต.ค. 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก

แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ (Fcillitator)

แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ (Fcillitator)

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2563