แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
แผนการจัดซื้อวัสดุโครงการ
แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน)
แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
แผนการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
แผนการจัดซื้อวัสดุปะปา
แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
แผนการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค
แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน-ค่าเสื่อม)
ประจำจำนวน
22 ก.พ. 256287
เดือน ก.พ.2,940
ปี 25626,567
ดูสถิติย้อนหลัง
บริการของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

วันจันทร์

โรคทั่วไป, ความดันโลหิตสูง, ฝากครรภ์รายใหม่, ทัตกรรม, จิตเวช, กายภาพบำบัด, แพทย์แผนไทย ,อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

วันอังคาร

โรคทั่วไป, หอบหืด, ทันตกรรม, ฝากครรภ์รายเก่า, กายภาพบำบัด, แพทย์แผนไทย, อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

วันพุธ

โรคทั่วไป, เบาหวาน, ตรวจสุขภาพเด็กดี-ฉีดวัคซีน, ฝากครรภ์รายเก่า, กายภาพบำบัด, แพทย์แผนไทย, อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

วันพฤหัสบดี

โรคทั่วไป, ความดันโลหิตสูง, วางแผนครอบครัว, ตรวจหลังคลอด, ทันตกรรม, กายภาพบำบัด, แพทย์แผนไทย, อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

วันศุกร์

โรคทั่วไป, เบาหวาน, ทัตกรรม (นัด-ฉุกเฉิน), กายภาพบำบัด, แพทย์แผนไทย, อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

วันเสาร์

ทัตกรรม (นัด-ฉุกเฉิน), กายภาพบำบัด, แพทย์แผนไทย, อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

วันอาทิตย์

ทัตกรรม (นัด-ฉุกเฉิน), กายภาพบำบัด, อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน